تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیشنهاد در مورد الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

جلسات الاتین جلساتی است که فرزندان بیماران الکلی دور هم جمع میشوند و درمورد مشکلات متفاوت با بودن الکلی یا درحال بهبودی چطور میتوانند به خود و بیمارشان کمک کنند.در این انجمن زندگی کردن را به روال روز به روز یاد میگیرند .شجاعت در مقابل ترس که چطور میتوانند جوان و سر زنده باشند و از لحظه ها لذت ببرند .چطور میتوانند عشق ودرک وفهم والدین خود را اموزش ببینند که با شعار فقط برای امروز همراه با لحظه ها زندگی میکنند .
لینک مرجع