تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عاشق عشق
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ما عاشق عشقیم و دگر هیچ نبینیم
زین باغ ، به جز بوی خوشش هیچ نچینیم

[تصویر: sunset.gif]

عهدی است که از روز ازل خلق ببستند
از یاد چو بردند چه غم ؟ ما نه چنینیم !

[تصویر: sunset.gif]

ما بر سر عهد ازلی پای فشاریم
از یاد نبردیم چو دایم پی یاریم

[تصویر: sunset.gif]

گفتست ز من آمده ای سوی من آیی
ما در عطش جام می اش جمله خماریم
لینک مرجع