تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: همیشه زنده بودن زندگی نیست ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم !

بزرگ شده ام... آموخته ام که این فاصله کوتاه بین لبخند و اشک : نامش زندگیست.

[تصویر: cveta-99.gif]
لینک مرجع