تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تفاوت توانايي و عجز چيست ؟
افرادی که با کنترل کردن شرایط و دیگران انرژی خود را مفت و بسادگی از دست میدهند، بشدت عصبی و پرخاشگر و بی حوصله و بی رمق و زود رنج میشوند و توانایی انجام درست امور زندگی خود را ندارند و تنبل و پرخواب و پرخور و قاعدتاً برای تامین انرژی خود به دیگران وصل میشوند و آنها را نیروی برتر خود کرده و آنها را تاحد پرستش بالا آورده و اجازه میدهند توسط آنها سوءاستفاده واقع شوند. یا در بیشتر مواقع خودشان نیروی برتر دیگران میشوند و تمام ارزشهای خود را در راه هموابستگی هدر می دهند. اما کسانی که بر عکس بیماران هموابسته انرژی خود را صرف کنترل و هدایت و تغییر دیگران هدر نمی دهند، همیشه سرحال و خوشحال و پرانرژی و در آرامش هستند و قدرت کافی برای انجام امور خود دارند.
توانایی :به فعلیت درآوردن رویا ها وتصحیح وتفکر ولی عجز :بالقوه بودن تمامی آرزوها
لینک مرجع