تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگون خود را از شر تفكرات ديگران رها مي كنم؟ چگونه از خودم مراقبت ميكنم ؟ چگونه پذيرفتن اينكه در مقابل ديگران عاجزم مرا در اين موضوع ياري ميكند؟
باید ذهنم را معطوف مسایل مهمتری کنم باید از غیر ببرم وبه خود بپردازم
درک عجز؟از عجز درک درستی ندارم انسان اگه بخواد قادر است
لینک مرجع