تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
رها كردن يعني چه ؟ چرا من به رها كردن نياز دارم؟ چه چيز هايي را بايد رها كنم ؟
لینک مرجع