تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ايا مشتاق پذيرفتن اينكه تلاش براي تغيير ديگران، براي من غير قابل كنترل بودن، خصومت و رنجش به همراه مي اورد، هستم؟
لینک مرجع