تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: راهنما در الانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
راهنما ...........برای اکثر الانان و الاتین ، که تحت تاثیر بیماری الکلیسم و یا اعتیاد دیگری آسیب دیده اند تغییر دادن الگوی رفتاری و طرز فکر دشوار بوده و مستلزم زمان تدریجی می باشد . اولین پیروزی ما ، زمانی بود که تصمیم گرفتیم برای درخواست کمک به جلسات الانان پناه آوریم . در آنجا افرادی نظیر خود را که درد و امیدهایشان به ما شباهت داشت ، پیدا کردیم . به تدریج با حضور بیشتر در جلسات با کسانی آشنا شدیم ، که صحبت های آنها حاکی از این بود که برای تغییر الگوی زندگی خود ، راهی پیدا کرده و به آرامش و خوشحالی رسیده اند و این همان احساسی بود که مدتها در ما نابود شده بود . نهایتا احساس امید بار دیگر موجب شد ایمان به دیگری در وجودمان بیدار شود . نتائج مفید و مثبتی که از برنامه الانان شاهد بودیم ، ما را بر آن داشت به آنچه دیگران پیشنهاد داده بودند عمل کنیم و عضوی از الانان را به عنوان (راهنما ) انتخاب کردیم . زمانیکه راهنمای مورد تقاضایمان به درخواست ما جواب مثبت میداد متحیر می شدیم . برای اینکه راهنمای دلخواه خود را پیدا کرده و برای بیان درخواست خود آمادگی پیدا کنیم زمانزیادی صرف کردیم . باید از چه کسی تقاضا کنیم ؟ مبادا درخواست ما پذیرفته نشود . چگونه این انتخاب را عملی کنیم ؟ برای بعضی از ما ، راهنمایی بطور موقت پیشنهاد شد . بدلیل اینکه فرد مورد نظر اولین کسی بود که ما در الانان به او معرفی میشدیم ، اینگونه نصور میکردیم که اگر از فردی تقاضا کنیم راهنمای دائم ما باشد منت زیادی به سر ما گذاشته است ولی وقتی که شخص مورد نظر ما با در خواستمان موافقت کرد آسوده خاطر شدیم . به تدریج رابطه ما رشد کرد و عبارت ( راهنمای من ) را با احساس افتخار و شادمانی بیان کردیم . در واقع ، احساس احترام و محبت متقابل بین ما در راهنمایان آنقدر زیاد شد که راهنمای خود را مثل یک دوست می دیدیم .

راهنما چه مفهومی دارد ؟

راهنما بودن ، رابطه ای دو جانبه بین دو عضو الانان و الاتین ایجاد میکند . راهنما و عضو در ملاقات هایشان برخوردی همسطح خواهند داشت و با یکدیگر در مشکلات صحبت میکنند . راهنما شخصی است که به سوالاتی که یک عضو تازه وارد یا اعضای قدیمی در زمینه مشکلات شان مطرح میکنند ، پاسخ میدهد . راهنما شخص بخصوصی است که مشتاقانه تجربیات ، توانایی و امیدهای خود را از برنامه الانان در پاسخ به مشکلات و سوالات شخصی عضو در اختیار او قرار میدهد بهترین توصیف برای تعریف راهنما مثال گمشده ای در جنگل است . تصور کنید در جنگل گم شده اید ، در آنجا با فرد دیگری برخورد میکنید که او نیز سرگردان است . اگر این شخص به شما بگوید " من گم شده ام ، شاید بتوانیم با کمک هم برای بیرون رفتن راهی پیدا کنیم " در این لحظه شما ، احساس آرامش میکنید . حال اگر بگوید " من گمشده بودم ف اما به من کمک رسید و راهم را پیدا کردم . دست مرا بگیر ، من ترا راهنمایی خواهم کرد " چقدر تسکین خاطر پیدا خواهید کرد ؟
آیا راهنما شدن و انتخاب راهنما ضروری است ؟
در الانان و الاتین برای هیچیک از موارد الزامی وجود ندارد : اما تجربه نشان میدهد که این ارتباط کمکی با ارزش به درک شخصی فرد و استفاده صحیح از اصول برنامه الانان و الاتین خواهد کرد . علیرغم اینکه ، ارتباط راهنما با عضو بسیار نزدیک است اما گرفتار اوضاع و احوال او نخواهد شد . اصول مفیدی که در ارتباط با الکلیها یاد گرفتیم ، در اینجا نیز مورد استفاده قرار میدهیم "زندگی کن و بگذار زندگی کنند "
"به خدا بسپار" زمانی که رهجوی من از کمک گرفتن سرپیچی میکند چه باید کرد ؟.
شما تنها میتوانید به عضو اطمینان دهید چنانچه آماده پذیرفتن کمکی است آمادگی دارید به او کمک کنید ، و جز این نمیتوان کاری کرد . انعطاف پذیری ، لازمه راهنماست . در حالیکه اکثر راهنمایان حقیقت را با با محبت ارائه میکنند گاه ممکن است ، و یا با آنها همراهی نکند راهنمایی که در برنامه خودش جدی است به عضو این اجازه را میدهد که خشم خود را ابراز کند و در عین حال ارتباط مابین به خطر نیفتد .
زمانی که مصلحت را ، در قطع ارتباط با یک عضو تشخیص میدهم ، چگونه باید عمل کنم ؟ به ندرت این مسئله اتفاق که راهنما از ارائه همکاری با یک عضو منصرف شود . اما چنانچه مصلحت در این است که این مسئله عملی شود ، این موقعیت با محبت و صداقت میتواند بیان شود در حالیکه راهنما ، این مسئولیت را شخصا به عهده میگیرد مطرح میکند ، "من به این نتیجه رسیدم ، که دیگر قادر نیستم به شما کمک کنم تصور میکنم انتخاب راهنمایی دیگر به نفع توست "همچنین برای انتخاب مفید راهنمایی دیگر به عضو پیشنهادات لازم را میدهد . روابط بین عضو و راهنما اکثرا به دوستی مبدل مبدل میشود که در حقیقت خاتمه ای ندارد . راهنما عضو خود را در مسیر رشد با خوشرویی رها میکند . رابطه بین یک عضو و راهنما آنگاه موفق خواهد بود که حتی اگر این دو در نزد هم نباشندبه عنوان یک پیمان خصوصی که در خاطر هر دو ماندنی است به آن نگاه میشود .
آیا گمنامی راهنما باید حفظ شود ؟
خیلی مهم است ، راهنما برای عضو بیان کند رعایت گمنامی راهنما و همه اعضاء و نیز بیمار الکلی از اهمیت فراوانی برخوردار است . و یاد آورشود "رعایت گمنامی ، ستون معنوی برنامه الانان است" وقتی که عضو اطمینان به راهنما را مد نظر داشته باشد ، اهمیت گمنامی را درک خواهد کرد . فقط با این روش ما آزادانه میتوانیم آنچه در اندیشه و قلبمان است مطرح کنیم .
آیا میتوانیم بطور همزمان مسئولیت راهنمایی چند عضو را بر عهده بگیریم ؟ظرفیت اعضاء در اشتیاق و تاثیر گذاری به عنوان یک راهنما در میزان وقتی که میتواند به این موضوع اختصاص دهند متفاوت می باشد . کسانیکه توانایی دارند بطور همزمان چند رهجو داشته باشند نباید منع شوند اگر چه در ایجاد ارتباط با سه یا چهار عضو خطری هم وجود دارد . افرادی که در این زمینه ایده ائی پر اغراق در مورد ظرفیت توانایی خود دارند با زیاده روی در راهنما بودنبه آرامش خود لطمه میزنند . شما تنها با درک صادقانه خود میتوانید به این سوال پاسخ دهید . عضوی که در حال حاضر به پنج عضو خدمت میکند میگفت : "من معتقدم نیروی مافوق افرادی را که باید راهنمایی کنیم به سمت ما می فرستد و بیشتر از آنچه احتیاج داریم نمی فرستد .
راهنمایی دیگران ، چگونه به راهنما کمک میکند ؟
راهنما شدن تنها خدمت کردن نیست بلکه با کمک به دیگری درک میکند که به خود کمک کرده است . تبادل ارتباط بین عضو و راهنما باعث پرورش دوجانبه خواهد شد . راهنمایی می گفت : " یکی از مواردی که بشر به نیروی مافوق نزدیک میکند ، کمک به دیگران است " راهنمای دیگری بعد از ملاقات با یک تازه وارد ، احساس خود را اینگونه بیان کرد : "وجود این تازه وارد ، باعث شد من رشد کنم " او به من کمک کرد بیاد آورم سالیان کوتاه گذشته کجا بودم من نیاز دارم ، "آموخته های جدیدم را روی طاقچه باقی نگذارم و در مورد برنامه و رشد خویش تنبل نشوم .
آیا ممکن است ، راهنما از جنس مخالف باشد ؟ تجربه نشان میدهد اگر اعضاء مرد و اعضاء زن راهنمای همجنس خود را انتخاب کنند مفیدتر خواهد بود . معمولا این روش ادراک بیشتری را بوجود می آورد و احتمال اینکه دو طرف از لحاظ احساس درگیر شوند و یا مشکلات خانوادگی پیدا کنند و از هدف اصلی و روحانی الانان دور شوند کم میشود . در هر صورت این حقیقتی است که افراد بشریت راهنمای یکدیگر هستند بیشتر اعضاء تصور میکنند . تنها اهمیت دارد راهنمایی انتخاب کنند و در انتخاب خود زمان و شخص خاصی را ملاک اهمیت قرار نمی دهند . یکی از اعضاء بیان میکرد : "همان نقائص شخصیتی من که مدتی کنترل امور زندگیم را از دستم خارج کرد . باعث شد من بعد از مدتها راهنما انتخاب کنم . این تاخیر و عدم انتخاب راهنما ، از ترس ایجاد ارتباط در وجودم ، ناشی میشد . نمی خواشتم ریشه این ترس را بشناسم و آرزویی غیر واقعی برای خودکفایی داشتم . انجام قدم پنجم تا زمانیکه ، راهنما انتخاب نکرده بودم برایم دشوار بود . ........عضوی دیگر میگوید: در هر قدم به سوی بهبودی ، وجود راهنما ضروری است حتی بعد از سالها ، حضور در برنامه ، انتخاب یک راهنمای حامی تمام زوایای برنامه را ، میتواند چنان روشن کند ، که گویا در گذشته به نظر نمی آمدند
چرا ؟ راهنما بودن و انتخاب راهنما مهم است ؟
وقتی که در فاصله بین جلسات الانان از حمایت شخصی بطور مداوم و نزدیک برخوردار میشویم کمک میشود تا اندازه ای از سر در گمی نجات پیدا کنیم و علاوه بر این مشکلاتی را که تمایل نداریم در جمع مطرح شود با راهنما در میان بگذاریم . پیش از شروع مرحله ای جدید در زندگی دریافت این کمک ضروری است . پیشرفت در این زمینه تدریجی است و یک عضو جدید با عدم اطمینان به این اصل ممکن است مایوس شود . اکثر اعضاء احساس می کنند ، ارتباط آنها با راهنما ، یکی از بخشهای اصلی دوره بهبودی آنهاست . بنابر قول یکی از اعضاء این شروع اعتماد به دیگران و بیان افکار با دیگران است . هر چند این برنامه عالی باشد ، بدون وجود راهنما نمیتوانم به خوبی از آن استفاده و برداشت کنم . راهنمای من مرا درک میکند بی آنکه مرا تحقیر کند ، بی آنکه در مورد من قضاوتی داشته باشم ، با روشن بینی به صحبتهای من گوش می سپارد . زمانیکه یاس و نا امیدی مرا در بر میگیرد . با صلح و آرامشی که آموخته است ، به من امید میدهد
.
راهنما چگونه انتخاب میشود ؟ انتخاب یک راهنما و راهنمایی کردن ، نوعی رفاقت است . راهنما یعنی شخصی با تجربه ، با روحیه ای سالم که قادر به کمک به دیگران در شناخت راه صحیح است . در صورت تمایل و پذیرش این مطلب که شنیدن پاسخ منفی از جانب دیگری اشکالی ندارد . میتوانیم از فرد دلخواه خود تقاضا کنیم راهنمای ما باشد . در برخی گروه ها ، مسئولیت تازه واردین و یا اعضاء جدید به عضوی با تجربه سپرده میشود . برای شروع آنها را راهنمایی میکند . این راهنما موقتی بوده و ممکن است به عنوان راهنمای دائم یا موقت خدمت کند . وقتی که یک عضو با یکی از اعضاء با تجربه احساس راحتی میکند ، تقاضا میکند که این شخص راهنمای او باشد . برخی بیشتر از یک راهنما انتخاب میکنند و یا بعد از مدتی که رشد کردند راهنمای خود را عوض میکنند .
آیا میتوانم از گروه بعنوان راهنما ، استفاده کنم ؟
گروه برای مطرح کردن مسائل کلی و حمایت گرفتن فضایی مناسب است . اما گروه متشکل از اعضایی متفاوت است که هر یک در سطح متفاوتی از تسلیم و بهبودی قرار دارند . گروه محدودیت زمانی دارد چرا که معمولا اعضای متعددی در گروه حضور دارند که معمولا چگونگی تاثیر برنامه را در زندگی خویش با دیگران مطرح می کنند . لزومی ندارد که مسائل شخصی در جمع گروه بیان شود بهتر است اینگونه مسائل با راهنمایی که میتواند محرم راز باشد مطرح شود . راهنماییکه با زندگی شما آشنایی کامل دارد و شما را همانطور که هستید می پذیرد .
چه وقت ، راهنما انتخاب کنم ؟ شما می توانید هر وقت تمایل دارید راهنما انتخاب کنید . اکثر اعضایی که واقعا می پذیرند که احتیاج به کمک دارند . آماده هستند ، راهنما انتخاب کنند . برخی مدتی بعد از حضور در جلسات و بعضی کمی دیر تر به این کار اقدام میکنند .
چگونه راهنما انتخاب کنم ؟
به منظور جستجوی یک راهنما، تا انجا که امکان پذیر است در جلسات شرکت کنید . با حضور در جلیسات مختلف با اشخاصی که با آنها احساس راحتی و موافقت میکنید آشنا میشوید . انتخاب افرادی که که در پیاده کردن برنامه الانان در زندگی خود جدیت دارند مفید است . بخشی از بهبودی شما درخواست راهنماست .. کمرویی و غرور به دو راه منتهی خواهد شد . با برنامه به یک زندگی جدید می رسید و یا ممکن است با غم و تنهایی مشکلات را تحمل کنید به قول یکی از اعضائ " تا زمانیکه از هدایت راهنما برخوردار نبودم دائما پریشان و درگیر با مشکلات روز مره بودم رشد روحانی من از زمانی حقیقتا شروع شد که من متواضع شده و از و از یک راهنما تقاضای کمک کردم .
آیا میتوانم ، بیش از یک راهنما داشته باشم ؟
برخی از اعضاء مایلند 2 _ 3 _ و شاید 4 _ راهنما داشته باشند . ولی هر شخصی که به ما کمک میکند ، نیازی نیست راهنما نامیده شود . باید متذکر شد اکثرا تصور می کنند داشتن چندین راهنما بطور همزمان باعث اختلاف عقیده بین دو راهنما . مقایسه غیر منطقی بین دو راهنما ، حسادت و بروز اشکالاتی از این قبیل میشود . . در عین حال عده ای وجود یک راهنمای کمکی را در هنگام بروز مشکلات که راهنمای اصلی در دسترس نیست لازم میدانند . افرادی که با چند راهنما مشورت میکنند ، میتوانند [با شیوه های مختلف برنامه الانان در مواجه با مسائل آشنا شوند .
آیا ، میتوانم راهنمایم را تغییر دهم ؟
شما آزاد هستید هر زمانی که تمایل دارید ، شخص دیگری را بعنوان راهنما انتخاب کنید . بویژه اگر تشخیص دهید این فرد برای رشد شما در برنامه موءثر تر خواهد بود . بعضی ترجیح می دهند به راهنما بگویند . از دیگری کمک می گیرند . برخی دیگر معتقدند بهتر است به راهنمای قبلی بگویند چه تصمیمی دارند و علت آنرا توضیح دهند .
راهنما چگونه مرا کمک میکند ؟
راهنما بما کمک میکند فکر کنیم . ما را تشویق میکند در خودمان به جستجوی جواب سوالات بپردازیم . از ابزار آلات استفاده کنیم و به ما اصول برنامه را یاد آوری میکند گاه راهنما به رهجوی خود افتخار میکند یکی از اعضاء می گفت : راهنمای من حتی زمانیکه من به خودم اعتماد نداشتم به من اطمینان داشت . با اینکه تمام مسائل و خصوصیات مرا می دانست . هنوز مرا به نوع بخصوصی دوست داشت . راهنماییکه از ابزار برنامه به گونه ای صحیح استفاده میکند دیگران را تحقیر نمیکند . بلکه محبت خود را به آنان میدهد او فقط به عضو پیشنهاد میدهد و نصیحت نمیکند اگر چه راهنما چراغ جادو ندارد تا تمامی مشکلات را حل کند و تصمیمی برای شما نخواهد گرفت و مسئول زندگی شما نخواهد شد اگر انتظار ما این باشد که راهنما در تمام موارد برای ما تصمیم گیری کند کمکی به رشد خود نخواهیم کرد . با اصول برنامه راهنما نیز به همین گونه رشد کرده و بهبودی یافته است . بنظر این عضو توجه کنید : "با گوش دادن به صحبت راهنمایم یاد میگیرم بپذیرم آنچه را که نمی توانم بپذیرم (مردم دیگر و رفتار دیگران را ) و تغییر دهم آنچه را که میتوانم (رفتار و طرز فکر خودم را) و بینش و دانایی به دست آورم که تفاوت این دو را بدانم و کجا مسئولیت من خاتمه می یابد و مسئولیت دیگری آغاز میشود .
راهنما چه انتظاراتی از عضو خود دارد ؟
راهنما هیچگونه انتظاری به غیر از احترام متقابل ندارد . راهنما با جدیت تمام پیشنهاد میکند : در جلسات شرکت کنید . نشریات را مطالعه کنید . سوالات را خود را بپرسید و تا آنجا که توانایی دارید به انجام اصول برنامه علاقه نشان داده و آنها را اجرا کنید . همانطور که در هنگام غم و ناراحتی به صحبتهای شما گوش میدهد و شما را درک میکند ، علاقه دارد شاهد موفقیت و شادی شما نیز باشد . حتی اگر بگویید " من امروز خوب هستم" راهنما انتظار دارد زمانیکه با او تماس میگیرید موقعیت او را در نظر داشته باشید . در آن موقع ممکن است مشغول کاری باشد که نمی تواند آن را رها کند و یا مشغول صرف غذا باشد همچنین انتظار دارد به گمنامی او احترام بگذارید و راز دار باشید .
چه مواقعی می توانم با راهنما تماس داشته باشم ؟
اوقات تماس شما با راهنمایتان موضوعی است که با راهنمای خود به توافق برسید . گاهی اوقات راهنما با تماس روزانه موافقت میکند . راهنمای دیگر در این زمینه آزادی میدهد . میزان تماسهای شما با راهنمایتان مهم نیست اگر راهنمای شما در دسترس نیست به یاد داشته باشید در برنامه ما تنها داشتن راهنما کافی نیست . کل برنامه دوازده قدم . دعای آرامش . ایمان به قدرت مافوق موجب رشد و آرامش ما میشود . حتی اگر راهنمای شما قابل دسترس نیست مراجع دیگری وجود دارد . دوستی با اعضاء جلسه . مطالعه نشریات الانان . تماس تلفنی و حضوری با سایر اعضاء و آنگاه که به قدرت مافوق ایمان بیاوریم . دیگر هیچکس تنها نخواهد بود .
راهنما بودن به چه معناست ؟
اگر برای راهنمایی دیگری موافقت کرده و پاسخ مثبت می دهیم . به این معنا نیست که خودمان را تحت سلطه دیگری قرار می دهیم و یا مسئول آن شخص هستیم راهنما بودن مسئولیتی دو طرفه . با احترام متقابل است . وقتی احساس آرامشی را که به دنبال پذیرش تقاضای ما از یک راهنما بدست آوردیم به یاد آوریم شاید به عنوان شکر گذاری این هدیه را به دیگری تقدیم کنیم . زمانی ما این خواسته را داشتیم پس می دانیم دیگری چه نیازی دارد او به قدرت . امید و تجربیات احتیاج دارد برخی از ما به این دلیل که می ترسیم آمادگی و یا اطلاعات کافی نداشته باشیم . پاسخ مثبت نمی دهیم تعدادی از ما که مدتها سکوت کرده ایم برای اولین بار از خود میپرسیم : آیا باید به درخواست یکنفر جواب مثبت بدهیم ؟ به یاد بیاورید که احساس نا امیدی و تنهایی چگونه بود . ما می دانیم که چقدر از دیگران یاد گرفته ایم و می دانیم . چقدر میتوانیم به بقیه کمک کنیم .
چه کسی میتواند راهنما باشد و چه موقع برای راهنما شدن آماده هستیم ؟
هر زمان آمادگی داشتید با قلبی رئوف به شخصی که در درد و ناراحتی به سر می برد خوشامد بگویید . بعضی عقیده دارند هنگامی که مشکلات خودشان را حل کنند برای دیگری راهنما شدن آسانتر است . برخی معتقد هستند رشد فکری یک راهنما مسئله مهمی است . بعضی صبر و حوصله و درک و فهم ، وقت صرف کردن و دل دادن به ایجاد ارتباط با یک عضو برنامه را از راهنمای خود انتظار دارند . برخی احساس میکنند زمانی برای راهنمایی دیگران آمادگی دارند که طرز فکر و دیدگاه آنها در مورد مشکلاتی که آنها را به این برنامه کشانده است تغییر کرده باشد . اضطراب و نا امیدی آنها به اطمینان خاطر و ایمان به این این اصل که برنامه الانان برای کسانی که میخواهند این راه را امتحان کنند کاراییدارد ، تبدیل شده باشد . بعضی دیگر نمی دانستند چه موقع حاضرند راهنما باشند تا ووقتی که یکی از اعضاء تقاضا کرد که راهنمایش باشد . آیا برای راهنما شدن از من تقاضا میشود ، یا خود اعلام آمادگی میکنم ؟
اکثر راهنما ها برای راهنما شدن غالبا داوطلب نمیشوند و صبر میکنند از آنها درخواست شود . راهنما درک میکند ، تمایل به دراز کردن دست به سوی دیگری برای کمک بخشی از بهبودی می باشد .
انگاه که عضوی مرا بعنوان راهنما انتخاب میکند آیا وظیفه دارم با درخواست او موافقت کنم ؟
در برنامه الانان ، هیچ وظیفه ای وجود ندارد اکثر اعضاء تمایل دارند که راهنما باشند . اما چنانچه شما برای قبول این مسئله احساس ناراحتی میکنید . و تصور میکنید لازم است از قبول این تقاضا امتنان کنید صداقت همراه با مهربانی و سیاست در این زمینه قانون مفید و محنرمی است . برخی اعتقاد دارند "اگر عضوی در هر جا برای کمک دست دراز کرد بگذارید الانان و الاتین دست آنها را بگیرند و بگذارید این دستگیری با من آغاز شود .
نقش راهنما چیست ؟
غالبا راهنمایان نهایت تلاش خود را انجام میدهند تا 12 قدم را کار کنند الانان پیشنهاد میکند : یک راهنما به عنوان الگو نمایانگر این باشد که چگونه برنامه میتواند ما را به آرامش دعوت کند . راهنما اعضاء را به حضور در جلسات و مطالعه نشریات و عمل به اصول برنامه تشویق میکند . به دو دلیل ، راهنما باید شنونده خوبی باشد : اول انکه به عضو فرصتی دهد با بیان مشکلات و مسائل رهایی پیدا کند و در درجه دوم به خود راهنما کمک شود تا مواردی که شخص احتیاج به کمک دارد تشخیص دهد . راهنما باید تا حد امکان با عضو در تماس باشد و به مشکلات او گوش دهد . جزئیات وقایع اهمیت زیادی ندارند بلکه به علائم خود کم بینی و ترس و خشم و افکار منفی باید به دقت گوش داد مسائلی که بیان نشده و مواردی که به راحتی درباره آن صحبت نمی شود . باید به صحبتهای عضو به دقت گوش داد تا فرصتهایی را که میتوانیداصول الانان را بکار برید و مفهوم الکلیسم را بعنوان بیماری خانوادگی شرح دهید . تشخیص دهید . هرگز برای دیگری ترازنامه اخلاقی ننویسید . اما اگر از از شما سوال شد صادقانه پاسخ دهید برای عضو تصمیم نگیرید و نصیحت نکنید (خصوصا در مسائل خانوادگی) از ارائه پیشنهادات شخصی امتنان کنید و در عوض عضو را در حدود توانایی و روش شخصی خود تشویق به پیشرفت و رشد کنید . با صبوری ، روشن بینی ، و انعطاف پذیری استقبال و راهنمایی کنید . دقت کنید با کمک بیش از حد خود موجب ناتوانی عضو نشوید "با مهربانی باعث مرگ نشوید" از جدال در مسائل شخصی خودداری کرده و در عوض از تجربیات ، توانایی و امید خود با عضو صحبت کنید . راهنما ، تنها وسیله ای برای رساندن پیام الانان است . تصور نکنید باید تمامی جواب ها را بدانید . عشق و محبت کنید . تشویق کنید و بپذیرید .
بهترین روش برای راهنمایی چیست ؟
تجربه نشان میدهد برای راهنمایی هیچ روش مفهومی وجود ندارد . هر راهنما همانگونه که تجربه شخصی و شخصیت خودش او را هدایت میکند به راهنمایی دیگران می پردازد . گاه راهنما با عضو رهجو ارتباطی مستقیم و صادقانه دارد برخی دیگر ترجیح میدهند عضو را بحال خود رها کنند . تا زمانی که از آنها کمک بخصوصی درخواست شود . آنها میدانند که بعضی از اعضاء روش های قطعی را بکار میگیرند و بعضی دیگر سرپیچی میکنند بعضی خود به خود رشد میکنند و احساس میکنند که در دادن توجه به آنها غفلت شده است راهنما از هر شیوه ای استفاده کند تنها میتواند به عضو کمک کند با تلاش خود رشد کند و نمی تواند باعث شود بدون تلاش فردی عضو . برنامه الانان موئثرتر واقع واقع شود . ایا یاد گیری با حجم بالا ، در مدت کوتاه ، اشکال دارد ؟ یاد اوری شعار الانان که میگوید "آسان بگیر" بعلاوه تجربه شخصی ما ، نشانگر این مطلب است که یاد گیری کل برنامه در مدت چند ماه غیر ممکن است همانطور که پیشرفت این بیماری سالها طول کشید . تغییر این رفتارها نیز زمان می طلبد . راهنمایی که به روحانیت برنامه معتقد باشد میتواند متذکر شود مرجعی برای کمک و نیرو گرفتن وجود دارد که همان قدرت برتر است و آنگاه که اجازه دهیم ، این نیرو ما را یاری میکند تا مشکلات را حل کنیم .
مسئولیت راهنما در قبال عضو و شخص خودش چیست ؟

مسئولیت راهنما موضوعی شخصی و متفاوت است . این یک موضوع انسانی است که راهنما همیشه باید در دسترس باشد . راهنمای دلسوز ، به تشویق عضو ، به منظور جستجوی اعضای دیگر و ایجاد ارتباط با آنها می پردازد راهنما به عضو اوقاتی را که در دسترس نیست اطلاع میدهد . مسئله ای که در درجه اول اهمیت دارد توجه به این اصل است که راهنما باید ابتدا مراقب احتیاجات و تکامل خود باشد و راهنما شدن او را از رشد فردی دور نکند .
با وابستگی عضو به راهنما چگونه برخورد کنیم ؟
عضو باید در عوض تکیه به راههنما ، به اصول برنامه تکیه کند . راهنمایی میگفت : آنگاه که اجازه میدهم عضوی از من سوء استفاده کند دیگر موءثر نخواهم بود . این مسئله باعث عصبانیت من شده و رشد من و عضوی را که راهنمایی میکنم تحت تاثیر قرار میدهد . پایان.
راهنما فردی است که چند سال پاکی مداوم و تجربه کارکرد ۱۲ قدم و بهبودی را دارد. سعي کنید یک راهنما براي خود پیدا کنید تا بتواند در عمل كردن به برنامه ۱۲ قدم شما را هدايت كند. كليد و راه حل بهبودي ما از اعتياد در ۱۲ قدم است. راهنمایان كساني هستند كه در انجمن ها بطور رايگان مي توانند از ما در رهائي از چنگ اعتياد و به دست آوردن بهبودي حمايت كنند. علاوه بر این از ما برای كاركرد ۱۲ قدم حمایت کرده و در همه مشکلات و ناراحتي هایی که در روزهای نخست بهبودی به آن دچار می شویم می توانند به ما کمک کند. ما می توانیم از دانش و تجربیات آنها نه تنها برای غلبه بر هیجانات روانی مربوط به ترک مواد مخدر بلکه از راه های عملی دور ماندن از مواد مخدر بهره بگيريم. بسيار خوب است كه شما به چند جلسه سر بزنید و ببینید چه کسانی وجود دارند که مایلند راهنما شما باشند. پیشنهاد می شود کسی را به عنوان راهنما انتخاب کنید که بتوانيد با تجرباتشان ارتباط برقرار کرده و در عین حال بهبودی او برای شما جالب باشد. سعي کنید هر چه زودتر راهنماي مناسبي برای خود پیدا کنید. تفاوت میان داشتن و نداشتن یک راهنما، ادامه عذاب کشیدن از بيماري اعتیاد و بهبود یافتن از این بیماری است. براي ما ضروري است که به یک نفر در برنامه ۱۲ قدم اعتماد کنیم
سلام به همه تازه واردین واعضای قدیمی
(((یک راهنما چه کارهایی انجام میدهد ؟)))
یک راهنما هرکار ممکنی را که در محدوده دانش وتجربیات شخصی اش باشد جهت کمک به یک رهجو انجام میدهد.

1-با بیان مثالهای زنده از زندگی خودوتجربیات شخصی اش این مفهوم رابه رهجو میرساند که برنامه چه تاثیری بر زندگی او گذاشته است .

2-درتشویق وکمک به رهجو جهت رفتن به جلسات وبدست آوردن دیدگاه ها وتجربیات مختلف کوتاهی نمیکند.

3-رهجو را نسبت به نشریات موجود و راه تهیه آنها آگاه میکند.

4-هرگز سعی درتحمیل عقاید شخصی اش به رهجو ندارد.

5-رهجو را به دیگراعضا معرفی میکند.

6-معنای دوازده قدم رابازگو کرده وبه اهمیت این معنا پافشاری میکند.

7-راهنما ، رهجویش را تشویق میکند تا هرچه سریعتر ارتباطش را با دیگر افرادجامعه بهتر کرده وگسترش دهد.

___________________________
موفق باشید
لینک مرجع