تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: خواست خداوند ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4
خواست خداوند بر بهبودي ، آرامش ، شادي و رهايي من از قيد و بند هاست ...
خواست خدا بهترین اتفاقات را برای من رقم میزنه به شرطی که من دخالت نکنم
هر روز از خودمان ميپرسيم :
كه ايا من آماده ي رها كردن سهم خداوند و سپردن هستم ؟؟

هر روز از خداوند ميخواهيم كه خواست و اراده اش را بما نشان دهد ...
اگر می خواهید قلبتان سرشار از امید وآرامش باشد
فقط به خداوند عشق بورزید
و خواست خداوند را برهر خواسته ای مقدم بدارید.
خواست خداوند.هيچ موقع مخرب نيست بلکه سازندس به اين شرط که تسليم اراده او باشي و از سر راه او کنار روي تا نقش خدارو تو زندگي لمس کني.به نظر من سپردن کافي نيس.واگذار کن تا ببني انچه را که دنبالش هستي
خواست خدا برای من امروز رهایی از نواقصم، خدایی کردن هستش امی دارم بتونم به خواستش گردن نهم
خدا همیشه همان جایی که میتواند مچ ما را بگیرد دست ما را میگیردflower
خدایا اکنون اراده شخصی خود را برمحراب مینهم تا قربانی اراده تو شود...ارادت تو نه اراده من..طریق تو نه طریق من ..خواست تو نه خواست من ...وقت تو نه وقت من
خدایا کاش میشد
که من بدون جغرافیا باشم و
تو بدون تاریخ و
تو با چشمان من ببینی و
با زبان من صحبت کنی و
با گوش من بشنوی
گاهی اوقات فکر می کنیم که تمامی امور باید طبق خواست و اراده ما پیش برود و از نظر روانی خود را شایسته بهترین نتایج در پس عملکردهایمان می دانیم اما واضح است که اگر قرار باشد تمام اتفاقات و رویدادهای زندگی طبق خواسته من پیش برود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد ، ما همواره در آزمون و خطاء قرار داریم و اغلب تجربه شکست های ماست که پیروزی های چشمگیری را برایمان به ارمغان می آورد ، در کسب تجربه و همچنین اتفاقاتی که دلیل منطقی برایشان پیدا نمی کنیم بهترین شیوه برخورد ، پذیرش آن و صبر و همچنین تلاش برای ساخت پل پیروزی از شکست هاست
صفحه ها: 1 2 3 4
لینک مرجع