تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتی که در مورد تجربه‌ام با کسی از بیرون برنامه صحبت میکنم، این سنت را چه‌گونه رعايت كرده و به کار میبرم؟
لینک مرجع