تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 110.240 دلار 0.22 
بهاي نفت اوپک 106.730 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 104.160 دلار 0.05 
لینک مرجع