تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دعا نوشت ♣
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

دعایت میکنم

هر کجا خسته شدی

دستی از غیب به دادت برسه

بینهایت زیباست که آن دست خدا باشد و بس...
در دعا و نیایش صبح هر روز از آفریدگار:

............................................طلب راهنمایی می کنیم که راه صبر و حوصله ،تحمل ،مهربانی وعشق را به ما نشان دهد
امروز من می توانم از خواب برخیزم و بگویم ((خدایا ! صبح بخیر))به جای اینکه بگویم ((خداوندا ! باز هم صبح شد))
نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه ؛

همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه ...
مانند کوهنوردی در سرما ،هرلحظه امکان بخواب رفتنمان هست پس

خداوندا وجودمان را باعشق خود گرما ده تا درانجماد افکار خویش بخواب نرویم!!!
[تصویر: 8.jpg]
ای دوست،خود رابه خدایی که درک میکنی بسپار ،

قصورت را به او و همنوعانت اقرار کن ،

خرابیهای گذشته را جبران نما

وازآنچه که بدست می آوری

ایثار کن وبه ما بپیوند.
لینک مرجع