تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: طرحي براي بهبودي : سوال 18
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چطور ميتوانم تفاوت ميان ديدگاه خودم و در مورد مسائل و چيزي كه آنها واقعا هستند را بيان كنم ؟
سعی کنم واقع بین باشم و خدابینانه نگاه کنم .
دیدگاه من ممکنه درگیر احساسات _ نواقص و رنجشها باشه ، سعی میکنم نظر شخصی و تضادهای درونیم یکی باشه . یاد گرفته ام نظرم را بعنوان نظر شخصی بیان کنم ، نه یک واقعیت ، میگم : این نظر شخصی منه و تو میتونی بروی مشورت و مشاوره بگیری .
چطور ميتوانم تفاوت ميان ديدگاه خودم و در مورد مسائل و چيزي كه آنها واقعا هستند را بيان كنم ؟

خیلی سعی میکنم خود رای و خود محور نباشم و بر دیدگاههم پافشاری نکنم .و به خودم مهلت دیدن بقیه زوایا را که ارایه میدهند را بدهم و بتونم ارایه بدهم برای همین راهنمایی و مشورت برام مهمه و در نهایت هم معمولا وقتی نظر نهایی را بگم میگم "تحقیق کن"یا "خوددانی" بیشتر بپرس.
البته گاهی ترس از اینکه اتفاقی بیفته و من مقصر باشم هم در ذهم هست که برگرفته از نقص عدم باور خودم هست.ترس از قضاوتها هم هست
به اندازه تمام آدمهای دنیا تفاوت دیدگاه وجود دارد .. پس باید بگم این نظر منه ...
لینک مرجع