تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عزت نفس : امنيت _ سوال 2 _
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
2 _ از كجا بايد بفهمم كه چه زمان رفتارهاي ديگران براي من پذيرفتني نيست ؟
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۷:۵۳ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]2 _ از كجا بايد بفهمم كه چه زمان رفتارهاي ديگران براي من پذيرفتني نيست ؟


زمانی که خودآزار _ عصبانی و حق به جانب میشم ، کنترل ، غیبت و قضاوت میکنم _ فکرم مشغولش میشه و واکنش نشون میدهم .
لینک مرجع