تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عزت نفس : امنيت _ سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
4 _ براي حمايت و حفاظت از خودم در برابر سوء استفاده و بد رفتاري چه ميكنم ؟

این سوال رفتاری ست .امروزه در برابر سوء استفاده به مرز هایم توجه میکنم ، با نه گفتن مشکلی ندارم ،
امنیت برای خودم بوجود می آورم . با عضوی آگاه مشورت میکنم ،
برای اینکه مورد بدرفتاری قرار نگیرم ، محیط تشنج را ترک میکنم ... جواب نمیدم و سعی میکنم واکنش نشون ندهم .. سعی نمیکنم طرف مقابل را راضی ، یا متقاعد کنم . پیشنهاد میکنم که بعدا با هم صحبت کنیم .
یکی از راههای حفاظت از خود رعایت قانون در هر کجا هست ..
فاصله میگیرم .
لینک مرجع