تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عزت نفس:استانداردهاي من_سوال3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
3 _ چطور ميتوانم بياموزم كه در ميانه ي بحران ها ساكت و آرام بنشينم و به ياد بياورم كه اتهام هايي كه به من زده شده ممكن است واقعيت نداشته باشد ؟؟
وقتی به خودم ایمان داشته باشم .. وقتی دیگران رو بپذیرم.
قبول عجزم و اينكه من مسئول رفتار خودم هستم اما مسئول برداشت ديگران نيستم، اينكه آنها هم بيمارن و اشتباه مي كنند. اينكه خدا و نيروي برتر من آنها نيستند
(۱۴-۳-۱۳۹۳ ۰۸:۳۲ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]3 _ چطور ميتوانم بياموزم كه در ميانه ي بحران ها ساكت و آرام بنشينم و به ياد بياورم كه اتهام هايي كه به من زده شده ممكن است واقعيت نداشته باشد ؟؟
سخته ... مگر با کارکردن قدمها و رعایت اصول بتونم خشمم را کنترل و واکنش صحیح نشون بدهم. و مثل انها هم رفتار نکنم . مقابله به مثل نکنم .
توی بحران ها سکوت میکنم و مقداری گوش میدهم
اما ساکت و آرام به این معنا نیست که اجازه دهم با من هر رفتاری دوست دارند انجام بدهند ، اگر عزت نفس دارم هر اتهامی را نمی پذیرم و در موردش در زمان مناسب باید صحبت کنم ...
لینک مرجع