تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 108.610 دلار 0.18
بهاي نفت اوپک 105.910 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 102.660 دلار 0.18
لینک مرجع