تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 109.430 دلار 0.82 
بهاي نفت اوپک 104.730 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 103.510 دلار 0.85 
لینک مرجع