تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اشعار گوته
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در خاموشی شب
بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید
خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن
در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد
از آن پس
مرغ روح در قفس تن زندانی است
ولی همچنان گاه و بیگاه نوای دلپذیرش را سر میدهد
حالا که آمده ای

چترت را ببند

در ایوان این خانه

جز مهربانی نمی بارد


#محمد_رضا_عبدالملکیان
طراحی سایت فروشگاهی
لینک مرجع