تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تكه هاي ادبي زيبا
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
"ای کاش حدیث کوچ باور می شد
دیواره ی هر قفس پر از در می شد
من مانده ام و خیال پروازی سبز
ای کاش شبی دلم کبوتر می شد"
جایی که تخم محبت کاشته می شودشادمانی می روید.
ویلیام شکسپیر
برنده هاهیچ وقت بی خیال نمی شوندوبی خیال هاهیچ وقت برنده.
(ونس لمبردی)
خبرنگاری به دکتر شریعتی گفت :
استاد، سیگار نکشید طول زندگی آدم رو کوتاه می کنه ..
در جواب گفت: من به عرض زندگی فکر می کنم نه طول آن !!
دلم ...
هواي سوت سوتکم را کرده
لک زده براي نفسهاي کودکي
دويدن در گودالهاي باراني
دست کشيدن بر خطوط ديوارهاي آجري
نشستن بر بالهاي خيال
پيچ گوشتي بر کمر
کنار حوض پر آب خانه
آواي تارزان سر دادن
و پريدن در درياي کودکي
راستي ...
در کدام کوچه گم شد
کودک شاد و خجالتي درون من؟

شعر و صدا :#سعيد_بحرالعلومي


طراحی سایت فروشگاهی
تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست دارم .

برای خاطر عطر نان گرم

و برفی که آب می‌شود

و برای نخستین گل‌ها

تو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم .

تو را به جای همه کسانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم .

بی تو جز گستره‌ یی بی‌کرانه نمی‌بینم

میان گذشته و امروز.

از جدار آیینه‌ی خویش گذشتن نتوانستم

می‌بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم

راست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می‌برند.

تو را دوست می‌دارم برای خاطر فرزانه‌گی‌ات که از آن من نیست

به رغم همه آن چیزها که جز وهمی نیست دوست دارم

برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی‌دارم

می‌اندیشی که تردیدی اما تو تنها دلیلی

تو خورشید رخشانی که بر من می‌تابی هنگامی که به خویش مغرورم

سپیده که سر بزند

در این بیشه‌زار خزان زده شاید گلی بروید

شبیه آنچه در بهار بوئیدیم .

پس به نام زندگی

هرگز نگو هرگز
لینک مرجع