تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 112.460 دلار 0.04
بهاي نفت اوپک 107.390 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 106.910 دلار 0.38
لینک مرجع