تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 113.650 دلار 0.81
بهاي نفت اوپک 109.620 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 106.420 دلار 0.39
لینک مرجع