تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال دوم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(2) آيا فرد الكلي را مي توان مجبور كرد كه به دنبال كمك باشد؟
آيا ما احساس مي كنيم كه اين كار وظيفه ماست ؟

لینک مرجع