تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال سوم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(3) آيا ما معتقديم كه مي توانيم سبب الكلي شدن فردي شويم ؟
آيا هيچگاه احساس كرده ايم كه ما در الكلي شدن ( بيمارمان ) مقصر بوده ايم ؟
آيا براي اينكه بيمار الكلي مان را " مجبور " به ترك كنيم ، والديني را كه الكلي نيستند به رخ آنها كشيده ايم ؟

بله...
ما میتونیم سبب الکلی شدن دیگران بشیم...

طراحی سایت فروشگاهی
درسته که اراده شخص خیلی مهمه اما قبول کنیم اصرار و سیاست دیگران بی تاثیر نیست
لینک مرجع