تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال پنجم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(5) آيا ما زماني كه | بيمارمان | درحال پاكي و عدم مصرف است احساس خوبي داريم و زماني كه در حال مصرف است حال بد ؟
ما چطور مي توانيم مشكلات شخصي خود را از او جدا كنيم ؟

لینک مرجع