تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سؤال هفتم قدم اول الاتين
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
(7) آيامادر خانه هوشيار هستيم ؟
آيا مي توانيم با اين آگاهي كه فرد الكلي " گرفتار " است و قابل معالجه و بهبودي نيست ، آسودگي خاطر پيدا كنيم ؟

لینک مرجع