تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 108.170 دلار 0.11
بهاي نفت اوپک 105.490 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 102.030 دلار 0.26
لینک مرجع