تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12 سنت دوازدهم ..
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
12 _ آيا به خدمتگزاران مورد اعتماد احترام گذاشته و از خدمت آنان سپاسگزار هستم ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۳۴ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]12 _ آيا به خدمتگزاران مورد اعتماد احترام گذاشته و از خدمت آنان سپاسگزار هستم ؟

بله ...خدمتگزاران انجمن عشق بلا عوض و به رايگان به گروهها ميدهند و ما اعضاء بايد قدردان آنها و سپاسگزار باشيم ..
همچنين تمامي گروهها را تشويق ميكنيم كاملا خودكفا باشند و تنها به يكي ، دو نفر از اعضاي حود هم اتتكاء نكنند..
وقتي دو اصل بذل و بخشش و مسئوليت پذيري رعايت شوند همبستگي روحاني و ثبات مالي و حمايت معنوي يعني خدمت كردن در گروه توسط اعضاء تضمين ميگردد .
بايد توجه داشته باشيم خدمات در انجمن جرياني خصوصي نيست ، بلكه مسئوليت دسته جمعي كليه اعضاي انجمن است . البته اين سخن به اين معنا نيست كه نسبت به توجه _ تجربه يا بصيرتي كه اعضاء در انجام مسئوليت هاي خدماتي از خود نشان ميدهند قدر شناس نباشيم . ما بسيار قدردانيم ، اما ...
در الانان اصل گمنامي در خدمات را مقدم بر شخصيت خدمتگزاران مورد اعتماد خود ميدانيم مسئوليت دسته جمعي نه قدرت شخصي _ نيرويي است كه خدمات را در الانان هدايت ميكند .
لینک مرجع