تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13 _ سنت دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
13 _ آيا در جامعه من الانان مخفيانه كار ميكند ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۳۶ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]13 _ آيا در جامعه من الانان مخفيانه كار ميكند ؟

خير ...ما يك انجمن مخفي و زير زميني نيستيم ...و كاملا شفاف و با اطلاع رساني و معرفي خود در جامعه مشغول به فعاليت هستيم .
از اينكه مي بينيم الانان در جهان هر روز شناخته تر ميشود خوشحال هستيم .. با اينهمه اين نام را براي تاييد و صحه گذاري بر سازمان هايي كه ممكن است به ما در پيشبرد اهداف اصلي مان كمك كنند به كار نمي بريم ..
سعي نمي كنيم از اعتبار نام انجمن روي مسايل جامعه خود تاثير بگذاريم . اگر هدف اصلي خود را به انجام رسانيم جامعه خود به خود متوجه كارايي ما خواهد شد و هيچ احتياج نخواهيم داشت اعتبار خود را بخاطر حمايت سازمانهاي ديگر تاخت بزنيم .
لینک مرجع