تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 15 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
15 _ موقعي كه اعضاء الانان را خارج از جلسات ملاقات ميكنم ، چطور ميتوانم در عين حفظ گمنامي با آنها اظهار آشنايي كنم ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۴۱ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]15 _ موقعي كه اعضاء الانان را خارج از جلسات ملاقات ميكنم ، چطور ميتوانم در عين حفظ گمنامي با آنها اظهار آشنايي كنم ؟

با اعضاي انجمن در جامعه مثل يك فرد عادي رفتار نموده ، ممكن است دوست بهبودي من تمايل نداشته باشه كه خود را به نام انجمن معرفي نمايد ...يا عملي مثل در اغوش كشيدن به شيوه ي انجمن گمنامي ما را در جامعه ميشكند و خلاف سنت 12 مي باشد . حتي اگر ما احساس كرديم دوست مقابل ما از شكستن گمنامي خود ابايي نداشته باشد ، ولي ما سعي ميكنيم با عملكرد فروتنانه خوود و حفظ اصل گمنامي به او نشان دهيم ...
بدون بردن نام آنها و یا نام جلسه ،فقط بعنوان یک دوست با آنها برخورد می کنیم
.لبخند می زنیم و از بغل گرفتن آنها در بیرون جلسه خوداری میکنیم.
لینک مرجع