تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 16 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
16 _ گروه من چطور اعضاء را را از اصول گمنامي آگاه مي سازد ؟ آيا اينكار را به شكل معمولي و معيني انجام ميدهد ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۴۴ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]16 _ گروه من چطور اعضاء را را از اصول گمنامي آگاه مي سازد ؟ آيا اينكار را به شكل معمولي و معيني انجام ميدهد ؟

از بدو ورود به انجمن گمنامي بدين صورت به گروه معرفي ميشود : ((انچه در اين جلسه گفته شد نبايد در خارج از چلسه افشا شود)) و بدين ترتيب محيطي در جلسات بوجود مي آيد كه اعضاء از افشا شدم صحبتهاي خود در خارج از جلسه نترسند .
همچنين اين اصل خاطر نشان ميكند ، مهمترين مسئله در صحبت كردن و رساندن پيام در جلسات ، پيام است نه پيام آور ....
و گروه اين اصل مهم يعني گمنامي را به شكل معيني در قالب اصول روحاني به شكل معمولي و هميشگي به نمايش ميگذارد ...گمنامي يعني مشاركت سالم ....طبق سنت سوم همه با هم برابريم ...اصول را به شخصيت ترجيح ميدهيم ...تعلقات و تفاوتها را پشت در جلسه ميگذاريم . ..[/align]
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۴۴ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]16 _ گروه من چطور اعضاء را را از اصول گمنامي آگاه مي سازد ؟ آيا اينكار را به شكل معمولي و معيني انجام ميدهد ؟

برای اطلاع تازه واردین و یاد آوری به اعضائ دیگر بطور معمول یکی از اعضائ خدمتگذار ،مثل گرداننده،منشی ،در موقع خواندن پنفلت مربوط به خودش ویا نماینده بین گروه،چند جمله در مورد گمنامی صحبت می کند.
گروه و اعضائ را میتوان از طریق سنتها آماده کرد.حمایت از سبد هفتم برای برگزلری کارگاه و انتخاب سخنران در این مورد،مشارکت خودم وعملکرد بالا.
لینک مرجع