تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 17 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
17 _اين سنت به چه شكلي بر هدف اوليه الانان تاثير مي گذارد ؟
سنت پنجم از هدف اصلی و معنوی ما میگوید .کمک به خانواده معتادان ،حال آنکه چه مذهبی ،چه جنیستی،ویا هر سن و سالی ودر هر موقعیت مالی ،شغلی،فرهنگی، تحصیلی داشته باشد فرقی نمی کند به همه کمک می کنیم.
ضمنا وقتی که خدمتها در گمنامی است ،ستاره سازی نکرده و رئیس بازی نمی کنیم از هدف اولیه دور نمی شویم.گمنامی یعنی اینکه همه یک هدف داریم،و احساس برابری اعضائ گروه و مطرح نشدن شخص خاص، و قضاوت نکردن دیگران در گروه ما را به رسیدن به هدفمان کمک میکند.
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۴۶ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]17 _اين سنت به چه شكلي بر هدف اوليه الانان تاثير مي گذارد ؟

با ياد اوري سنت پنجم "انجمن الانان تنها يك هدف اصلي دارد و آن كمك به خانواده هاي معتادين است .......
رعايت حفظ كمنامي ممكن است براي من دردناك باشد ولي اين درد ، بهاي ناچيزي است كه براي دور شدن از "من قديمي" به من در حال بهبودي بايد پرداخت ..رهايي از قيد محدوديتهايي كه روحانيت من را محدود ميكند ....
يكي از رفتارهاي منفي ميتواند همين برتري جويي و تاييد طلبي باشد كه درمان آن رعايت گمنامي است .
گمنامي يعني من خودم را مطرح نميكنم_
راهنمايي نيروي برتر به جاي شخصيت افراد _
تقدم منافع مشترك گروه به جاي منافع شخصي _
گذاشتن نقشه هاي شخصي پشت در جلسه _
با جمع بودن و حل شدن در گروه و تمامي اين معاني در حقيقت ما را به سوي هدف اصلي سوق ميدهد و بر هدف اوليه و اصل ما تاثير مثبت دارد ...
لینک مرجع