تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 18 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
18 _ اهميت عضويت من در انجمن الانان براي انجمن جهاني چيست ؟
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۴۸ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]18 _ اهميت عضويت من در انجمن الانان براي انجمن جهاني چيست ؟

انجمن ما جهاني ست و رشته اي كه ما را به هم متصل ميكند هدف اصلي ما (سنت 5 ) مي باشد ..وحدت يكي از برزگترين نقاط قوتمان در انتشار اين پيام به خانواده هاي در عذاب است ...
ما به تنهايي نميتوانيم بهبودي حاصل كنيم . پس تك تك ما با حضور در انجمن و خدمت و رساندن پيام به تازه واردين به حفظ اتحاد و بقاياي انجمن بر ناحيه و منطقه ي خود و در سطح جهان كمك كنيم ..
لینک مرجع