تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 19 _ سنت دوازدهم .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
19 _ مطالعه سنتها چگونه درك مرا از نقش من در گروهم بهبود بخشيده است ؟
قدمها مرا در پیدا کردن سهمم در زندگی شخصیم یاری کردند.که که خود خواهی وخود محوری هایم را بشناسم.
سنتها کمک کردن که سهم و نقش خود را در گروه پیدا کنم.دست از خود خواهی وخود محوری و یکه تازی بردارم.
توقع نداشته باشم که دیگران مرا درک کنند واینکه گروه با من هماهنگ باشد. باله این من هستم که باید دیگران را درک کرده و خود را با آنها هماهنگ کنم.
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۵۰ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]19 _ مطالعه سنتها چگونه درك مرا از نقش من در گروهم بهبود بخشيده است ؟

همانطور كه اصل گمنامي زير بناي روحاني تمام سنتهاي ماست _ وحدتي كه از ان در سنت اول صحبت ميكنيم زير بناي كاربردي و عملي براي تشكيل گروههايي موفق و توانمند است . تمام سنتهاي بعدي ما بر پايه وحدت ما بعنوان يك انجمن بنا گرديده ...و يازده سنت ديگر موانع اين اتحاد و يكپارچگي را نشان ميدهد ...
با رعايت منافع مشترك و سنجيدن اثرات كارهاي خودم بر وحدت انجمن پاسخ بسياري از سوالات مشخص شده و درك ما از يازده سنت ديگر قويتر ميشود و همينطور با رعايت يازده سنت بعدي درك من از سنت يك بيشتر ميشود ..
لینک مرجع