تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 20 _ سنت دوازدهم الانان .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
20 _ مطالعه سنتها ، چگونه درك مرا از نقش گروهم در ناحيه ، منطقه ، و در سطح جهاني بهبود بخشيده است ؟
این سنت ها هستن که نقش بهبودی گروه را بر عهده دارند و من با مطالعه و درک سنتها و عمل به آنها می توانم با رعایت اصول درست و نقش وسهم ومسئولیت صحیح را در منطقه و ناحیه انجام دهم.
اگر خدمتی بر عهده میگیرم ،خدمتی مسئولانه باشد و پاسخگویی خوب از مسئولیت های مهم من است که من در قدم هشتم یاد گرفتم که باید باید مسئول کارهای انجام داده خودم باشم و شانه خالی نکنم وتوجیه و بهانه نیاورم.
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۵۳ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ] 20 _ مطالعه سنتها ، چگونه درك مرا از نقش گروهم در ناحيه ، منطقه ، و در سطح جهاني بهبود بخشيده است ؟

وحدت و گمنامي اصولي هستند كه اعضاي اين انجمن را در سراسر جهان يه يكديگر پيوند داده است ..اگر بكوشيم ديدگاه خود را از دامنه عقايد شخصي و خواسته هاي گروه خود را وسيع تر كنيم به زودي مي فهميم جزئي از كل بودن و در نظر گرفتن منافع كل انجمن در دنيا بايد در راس قرار گيرد .
و كاركرد سنتها و حل شدن در گروه و رعايت 12 سنت قدرت لازم را براي همكاري با يكديگر در سطح گروه _ ناحيه _ منطقه _ و در سطح جهاني در مسير هدف مشترك بهبودي گسترش ميدهد . و با وحدتي كه سرشار از اطمينان و اعتماد است براي تحقق منافع مشترك و هدف اصلي انجمن در كنار يكديگر بخوبي فعاليت ميكنيم ...
لینک مرجع