تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 21 _ سنت دوازدهم الانان .
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آخرين سوال : 21_ چطور ميتوانم سنتها را در زندگي شخصي و زندگي كاري خود بكار بندم ؟
سنتها به من یاد می دهند چطور و به چه طریقی درست و صحیح و مسالمت آمیز در گروه زندگی کنم.
که هرج و مرج ودعوا و آشفتگی خود محوری ،خود رایی را کنار گذاشته و آرامش و دیگر خواهی وخدا محوری را در زندگی جایگزین کنم.
چرا که اگر در هر کاری منافع همه را در نظر گرفته و با دیگران مشورت کنم و شرط وشروطی نگذارم و به کسی خسارت نزنم حتما به نتیجه عاقلانه و منطقی خواهم رسید شخصیت هر گروه بستگی به شخصیت اعضاء دارد.سنت ها نقش زیادی در خوب بودن گروه دارد.
(۲۱-۴-۱۳۹۳ ۰۶:۵۵ صبح)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]آخرين سوال : 21_ چطور ميتوانم سنتها را در زندگي شخصي و زندگي كاري خود بكار بندم ؟

رعايت اصل گمنامي و اصول روخاني تمامي سنت ها فقط مختص جلسات نيست من در زندگي شخصي هم ميتوانم از اين اصول كمك بگيرم . ميتوانم جزئي از كل باشم ..خود محور نباشم و نقش خود را كم تر كنم و اجازه دهم ديگران هم سهمي در زندگي داشته باشند .
هر چه ايمان من به نيروي برتر بيشتر باشد گذشتن از آرمانهاي شخصي و نجنگيدن براي آن آسانتر است ..اگر اينكار براي من سخت است بهتر است به سوي خدا بروم و از او كمك بگيرم تا مرا از شر خودم حفظ كند .
رعايت گمنامي اعضاي خانواده و افرادي كه روزانه با آنها سرو كار دارم را ياد ميگيرم ....
ديگر خودخواهي تاييد طلبي و خود مخوري خشم _ حسادت و نواقص ديگر باعث شكستن گمنامي نميشود ..
.ياد ميگيريم در خانواده و اجتماع هم اصول را بر شخصيتها ترجيح دهيم ..
مهمترين و حياتي ترين پيام و مفهوم گمنامي در سنت 12 ، تبديل من به "ما" مي باشد .
لینک مرجع