تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 106.900 دلار 0.08 
بهاي نفت اوپک 104.870 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 101 دلار 0.09 
لینک مرجع