تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 106.230 دلار 0.21
بهاي نفت اوپک 103.650 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 100.720 دلار 0.76
لینک مرجع