تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 107.780 دلار 0.25 
بهاي نفت اوپک 105.300 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 102.750 دلار 0.37 
لینک مرجع