تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 108.390 دلار 1.32 
بهاي نفت اوپک 105.220 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 102.090 دلار 0.02 
لینک مرجع