تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 107.560 دلار 0.83
بهاي نفت اوپک 105.220 دلار
بهاي نفت خام پایه آمريکا 101.280 دلار 0.81
لینک مرجع