تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بليط هواپيما
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دو طرفه
تا 2 سال یک طرفه
تا 2 سال دو طرفه
2 تا 12 سال یک طرفه
2 تا 12 سال دو طرفه بزرگسال یکطرفه بزرگسال FARE TAX روزهای پرواز هواپیمایی کد شهر شهر
331,960 165,980 1,245,800 622,900 2,389,600 1,194,800 1080000 114800 X4 IR ABD آبادان 1

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D IR,EP,W5 ADU اردبیل 2

315,000 157,500 1,161,000 580,500 2,220,000 1,110,000 1000000 110000 D IR,EP OMH ارومیه 3

283,200 141,600 1,002,000 501,000 1,902,000 951,000 850000 101000 D IR,EP IFN اصفهان 4

304,400 152,200 1,108,000 554,000 2,114,000 1,057,000 950000 107000 D IR,EP,W5 AWZ اهواز 5

503,680 251,840 2,104,400 1,052,200 4,106,800 2,053,400 1890000 163400 26 W5 IHR ایرانشهر 6

295,920 147,960 1,065,600 532,800 2,029,200 1,014,600 910000 104600 D EP IIL ایلام 7

325,600 162,800 1,214,000 607,000 2,326,000 1,163,000 1050000 113000 D EP BJB بجنورد 8

410,400 205,200 1,638,000 819,000 3,174,000 1,587,000 1450000 137000 36 EP BXR بم 9

450,680 225,340 1,839,400 919,700 3,576,800 1,788,400 1640000 148400 D IR,EP,W5 BND بندرعباس 10

429,480 214,740 1,733,400 866,700 3,364,800 1,682,400 1540000 142400 X247 IR BDH بندرلنگه 11

368,000 184,000 1,426,000 713,000 2,750,000 1,375,000 1250000 125000 D IR BUZ بوشهر 12

372,240 186,120 1,447,200 723,600 2,792,400 1,396,200 1270000 126200 D IR,EP XBJ بیرجند 13

306,520 153,260 1,118,600 559,300 2,135,200 1,067,600 960000 107600 246 EP PFQ پارس آباد 14

300,160 150,080 1,086,800 543,400 2,071,600 1,035,800 930000 105800 D IR,EP TBZ تبریز 15

NA - JRM جهرم 16

NA - JYR جیرفت 17

501,560 250,780 2,093,800 1,046,900 4,085,600 2,042,800 1880000 162800 D IR ZBR چابهار 18

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 NA - KHD خرم اباد 19

327,720 163,860 1,224,600 612,300 2,347,200 1,173,600 1060000 113600 146 EP KHY خوی 20

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 NA IR,EP DEF دزفول 21

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D EP RZR رامسر 22

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D IR,EP RAS رشت 23

NA - RJN رفسنجان 24

442,200 221,100 1,797,000 898,500 3,492,000 1,746,000 1600000 146000 14 W5 ACZ زابل 25

437,960 218,980 1,775,800 887,900 3,449,600 1,724,800 1580000 144800 D IR,EP ZAH زاهدان 26

NA - JWN زنجان 27

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D IR SRY ساری 28

312,880 156,440 1,150,400 575,200 2,198,800 1,099,400 990000 109400 1246 EP AFZ سبزوار 29

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D EP SDG سنندج 30

281,080 140,540 991,400 495,700 1,880,800 940,400 840000 100400 NA EP ACP سهند 31

365,880 182,940 1,415,400 707,700 2,728,800 1,364,400 1240000 124400 37 W5 SYJ سیرجان 32

289,560 144,780 1,033,800 516,900 1,965,600 982,800 880000 102800 367 IR CQD شهرکرد 33

348,920 174,460 1,330,600 665,300 2,559,200 1,279,600 1160000 119600 D IR,EP,W5 SYZ شیراز 34

NA - TCX طبس 35

421,000 210,500 1,691,000 845,500 3,280,000 1,640,000 1500000 140000 D EP,W5 PGU عسلویه 36

NA - فسا 37

465,520 232,760 1,913,600 956,800 3,725,200 1,862,600 1710000 152600 D IR GSM قشم 38

370,120 185,060 1,436,600 718,300 2,771,200 1,385,600 1260000 125600 D IR,W5 KER کرمان 39

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D IR,EP,W5 KSH کرمانشاه 40

437,960 218,980 1,775,800 887,900 3,449,600 1,724,800 1580000 144800 X2 IR,W5 KIH کیش 41

287,440 143,720 1,023,200 511,600 1,944,400 972,200 870000 102200 D IR,EP GBT گرگان 42

414,640 207,320 1,659,200 829,600 3,216,400 1,608,200 1470000 138200 125 IR LRR لار 43

NA - LFM لامرد 44

NA - MRX ماهشهر 45

357,400 178,700 1,373,000 686,500 2,644,000 1,322,000 1200000 122000 D IR,EP,W5 MHD مشهد 46

285,320 142,660 1,012,600 506,300 1,923,200 961,600 860000 101600 2357 EP NSH نوشهر 47

NA - HDM همدان 48

315,000 157,500 1,161,000 580,500 2,220,000 1,110,000 1000000 110000 D EP YES یاسوج 49

295,920 147,960 1,065,600 532,800 2,029,200 1,014,600 910000 104600 D IR,EP AZD یزد 50


قیمت بلیط هواپیما کیش



قیمت بلیط هواپیما کیش در این قسمت در مسیرهای مختلفی مانند بلیط هواپیما کیش اصفهان و بلیط هواپیما کیش اهواز ، بلیط هواپیما مشهد اهواز و بلیط هواپیما کیش بندرعباس ، بلیط هواپیما کیش تبریز ،بلیط هواپیما کیش تهران و بلیط هواپیما کیش شیراز ، بلیط هواپیما کیش قشم قرار داده ایم. این قیمت ها نرخ مصوب هواپیمایی است. برای دریافت قیمت بلیط چارتر کیش و قیمت بلیط هواپیما در ایام مختلف با ما تماس بگیرید.


http://ticket365.info
قیمت بلیط هواپیما عسلویه


مسیر پرواز قیمت مصوب بلیت هواپیما
بزرگسال(بزرگتر از 12 سال) خردسال(بین 2 تا 12 سال) نوزاد (زیر 2 سال)


بلیط هواپیما کیش اصفهان 1,280,000 ریال 665,000 ریال 173,000 ریال
بلیط هواپیما کیش اهواز 1,365,000 ریال 707,500 ریال 181,500 ریال
بلیط هواپیما کیش بندرعباس 951,000 ریال 500,500 ریال 140,100 ریال
بلیط هواپیما کیش تبریز 2,181,000 ریال 1,115,500 ریال 263,100 ریال
بلیط هواپیما کیش تهران 1,725,000 ریال 887,500 ریال 217,500 ریال
بلیط هواپیما کیش شیراز 973,000 ریال 511,500 ریال 142,300 ریال
بلیط هواپیما کیش قشم 962,000 ریال 506,000 ریال 141,200 ریال
لینک مرجع