تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قیمت بلیت پروازهای خارجی ایالات متحده آمریکا
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قیمت بلیت پروازهای خارجی ایالات متحده آمریکانرخ پروازهای خارجی به ایالات متحده آمریکا

نرخ بلبت هواپیما به شهرهای ایالات متحده امریکا


اکونومی یک طرفه بیزینس اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ روزپرواز هواپیمایی شهر فرودگاه
دوطرفه شش ماه یا یک ساله سه ماهه یا شش ماهه 14 روزه یا سه ماهه

- - - - - هواپیمایی اتحاد
آتلانتا
ATL 1
48,586,800 - 66,407,880 58,108,080 43,231,080 D هواپیمایی قطر 2
36,601,760 83,988,920 53,420,600 51,854,600 50,288,600 X135 هواپیمایی آلیتالیا 3
36,229,560 132,757,800 50,699,400 46,001,400 43,495,800 D هواپیمایی لوفت هانزا 4

- - - - - NA هواپیمایی ترکیش
بوستون
BOS 5
45,611,400 - 93,343,080 77,683,080 74,551,080 D هواپیمایی قطر 6
33,598,680 118,663,800 46,941,000 42,243,000 39,737,400 D هواپیمایی لوفت هانزا 7
28,928,360 123,921,920 48,064,880 44,932,880 41,800,880 X467 هواپیمایی آلیتالیا 8

31,257,360 166,653,720 56,720,520 54,371,520 46,948,680 D هواپیمایی امارات
دالاس
DFW 9
32,646,800 - 46,239,680 43,107,680 39,975,680 D هواپیمایی قطر 10
36,887,280 138,082,200 51,639,000 46,941,000 43,809,000 D هواپیمایی لوفت هانزا 11

- - - - - NA هواپیمایی ترکیش
سان فرانسیسکو
SFO 12
- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام 13
35,841,760 178,441,720 67,662,880 57,483,880 52,785,880 D هواپیمایی امارات 14
36,448,800 152,802,600 48,820,200 46,158,000 43,809,000 X2 هواپیمایی لوفت هانزا 15

37,865,880 218,331,720 71,221,680 61,042,680 55,154,520 D هواپیمایی امارات
سیاتل
SEA 16
41,053,840 154,682,800 59,156,800 58,217,200 47,881,600 D هواپیمایی لوفت هانزا 17
37,468,200 - 76,273,680 73,924,680 71,575,680 D هواپیمایی قطر 18

- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام
شیکاگو
ORD 19
31,804,400 77,531,600 57,017,000 49,187,000 44,489,000 136 هواپیمایی اتحاد 20
36,042,120 88,503,120 57,809,520 53,111,520 49,979,520 D هواپیمایی ترکیش 21
33,467,040 84,048,840 47,936,880 46,370,880 44,804,880 D هواپیمایی قطر 22
35,994,320 87,171,200 67,596,200 50,996,600 48,177,800 D هواپیمایی لوفت هانزا 23

- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام
لس آنجلس
LAX 24
65,058,200 86,669,000 77,273,000 74,141,000 66,311,000 1357 هواپیمایی ایرفلوت 25
39,005,080 203,497,720 72,047,680 61,868,680 57,170,680 D هواپیمایی امارات 26
29,154,000 191,454,240 50,514,240 47,382,240 44,250,240 D هواپیمایی ترکیش 27
36,000,560 152,573,600 90,560,000 72,394,400 65,504,000 X2 هواپیمایی لوفت هانزا 28

- - - - - NA هواپیمایی اتریش
نیویورک
JFK 29
- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام 30
26,263,400 74,183,000 36,599,000 33,467,000 28,769,000 6 هواپیمایی اتحاد 31
30,715,000 73,780,000 40,894,000 37,762,000 34,630,000 1357 هواپیمایی ایرفلوت 32
28,601,400 76,896,840 40,471,680 37,339,680 34,207,680 D هواپیمایی قطر 33
23,610,360 75,695,520 41,243,520 38,111,520 34,979,520 D هواپیمایی ترکیش 34
30,710,520 115,994,880 41,515,920 38,383,920 35,251,920 2467 هواپیمایی آلیتالیا 35
32,396,560 182,826,520 62,651,680 57,170,680 50,123,680 D هواپیمایی امارات 36
33,588,920 102,618,200 44,206,400 41,700,800 40,134,800 X2 هواپیمایی لوفت هانزا 37

- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام
هوستون
IAH 38
32,860,240 79,996,840 46,077,280 42,945,280 39,813,280 D هواپیمایی قطر 39
34,536,960 194,018,400 65,700,360 55,521,360 50,823,360 D هواپیمایی امارات 40
25,150,360 94,492,840 47,512,840 45,946,840 44,380,840 هواپیمایی ترکیش 41
36,383,800 169,337,200 46,249,600 43,117,600 41,238,400 X2 هواپیمایی لوفت هانزا 42

- - - - - NA هواپیمایی کی ال ام
واشینگتون
IAD 43
- - - - - NA هواپیمایی ایرفلوت 44
30,742,200 84,048,840 43,708,680 40,576,680 37,444,680 D هواپیمایی قطر 45
32,427,880 182,826,520 62,651,680 52,472,680 47,774,680 D هواپیمایی امارات 46
36,042,120 82,082,520 58,749,120 52,485,120 47,787,120 D هواپیمایی ترکیش 47

لینک مرجع