تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نرخ پروازهای خارجی به استرالیا
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.


نرخ بلبت هواپیما به شهرهای استرالیا


اکونومی یک طرفه بیزینس اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ اکونومی دوطرفه؟ روزپرواز هواپیمایی شهر فرودگاه
دوطرفه شش ماه یا یک ساله سه ماهه یا شش ماهه 14 روزه یا سه ماهه

37,753,240 194,979,640 70,169,440 67,444,600 65,001,640 D هواپیمایی امارات
آدلاید
ADL 1
37,917,680 170,839,760 63,443,480 54,548,600 46,562,000 6 هواپیمایی اتحاد 2

- - - - - NA هواپیمایی قطر
بریزبن
BNE 3
36,832,440 163,929,000 50,550,600 47,418,600 44,286,600 267 هواپیمایی اتحاد 4
38,585,800 193,212,640 70,532,200 67,400,200 61,512,040 D هواپیمایی امارات 5

27,738,600 135,416,760 45,089,880 41,957,880 38,825,880 D هواپیمایی قطر
پرت
PER 6
35,241,560 164,812,400 59,201,360 52,937,360 51,747,200 D هواپیمایی امارات 7

33,267,680 149,652,800 46,296,800 42,695,000 39,406,400 367 هواپیمایی اتحاد
سیدنی
SYD 8
37,424,880 227,161,440 83,402,640 75,572,640 69,308,640 D هواپیمایی امارات 9

32,778,160 123,512,200 45,055,600 41,610,400 37,225,600 37 هواپیمایی اتحاد
ملبورن
MEL 10
27,949,200 150,347,760 46,240,080 43,108,080 41,542,080 D هواپیمایی قطر 11
37,143,000 195,559,560 70,373,520 64,892,520 60,194,520 D هواپیمایی امارات 12

لینک مرجع