تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عاشقانه های تلخ
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
همــ ــون چنـــ ــد ثــ ـآنیـ ــه ای کــ ــه طـ ــول میـ ــکشـهـ


اسـ امـ اسـ هــ ــآمـو بــ ـآز کنـ ـمـ و بفهـ ــممـ تــ ــو نیـ ــستی


امیـــ ــدوآر تریــ ـــن آدمـ ــ دنیـ ـآمـ


بـــ ـآورکـ ــن
باور کنــــــــــ که منــــــــــــــ ........

تمامـــــــــــ لحظه هایــــــــــــــ بی تــــــ♥ــــــو بودنــــــــــــــ را

با تـــــــ♥ـــــــو بوده امــــــــــــــ
آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش...

بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ

دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم...
ﭼﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑـﺰﺭﮔﯿﺴﺖ ، ﺗﻠﺦ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﺎ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ . .
هنوز هم ، حوالی خواب های

شبانه ام پرسه میزنی


دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر


بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم……
من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟
پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم
تنهاییت برای من …

غصه هایت برای من …

همه بغضها و اشکهایت برای من ..
بخند برایم بخند
آنقدر بلند
تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را…

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده
دوستت دارم
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻌﺮ
ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﺯﺭﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﮑﺎﺵ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻏﺰﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻏﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ
ﺑﻮﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﻛﺠﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻱ؟
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ!
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﺮﮐﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼﯾﯿﯿﯿﯽ ....ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﯼ ....
ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺖ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ؟؟؟؟؟ ...
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﻢ :
ﻫﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺷﺪﻥ ...!


غم که نوشتن ندارد ..

نفوذ می کند در استخوان هایت ...

جاسوس می شود در قلبت ...

و آرام آرام از چشم هایت بیرون می ریزد ...
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
لینک مرجع