تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: یادت باشد....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8

یاد قلبت باشد؛ یک نفر هست که این جا

بین آدم هایی، که همه سرد و غریبند با تو

تک و تنها، به تو می اندیشد

و کمی،

دلش از دوری تو دلگیر است....

مهربانم، ای خوب!

یاد قلبت باشد؛ یک نفر هست که چشمش ،

به رهت دوخته بر در مانده

و شب و روز دعایش اینست؛

زیر این سقف بلند، هر کجایی هستی، به سلامت باشی

و دلت همواره، محو شادی و تبسم باشد...

مهربانم، ای خوب! یاد قلبت باشد؛

یک نفر هست که دنیایش را،

همه هستی و رؤیایش را، به شکوفایی احساس تو، پیوند زده

و دلش می خواهد، لحظه ها را با تو، به خدا بسپارد....

مهربانم، ای خوب!

یک نفر هست که با تو

تک و تنها، با تو

پر اندیشه و شعر است و شعور!

پر احساس و خیال است و سرور!

مهربانم، ای یار، یاد قلبت باشد؛

یک نفر هست که با تو، به خداوند جهان نزدیک است

و به یادت، هر صبح، گونه سبز اقاقی ها را

از ته قلب و دلش می بوسد
و دعا می کند این بار که تو

با دلی سبز و پر از آرامش، راهی خانه خورشید شوی

و پر از عاطفه و عشق و امید

به شب معجزه و آبی فردا برسی…
ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻏﻤﮕﯿﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘﺲ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺧُﺮﺩ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ!
یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر .
جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردرگمی
سرعت گیر هایی به نام دوستان
چراغ قرمز هایی به نام دشمنان
چراغ احتیاط هایی به نام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی به نام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای به نام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد.
یادت باشد که...افتادن یک برگ از درخت هم بی حکمت خدا نیستچه برسد به باقی رخدادهای زندگی.
یادت باشد ، یک نگاه می تواند یک غرور را له کند.....
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺳﻮﺥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﺗﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﭘﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺗﺮ ﻧﮑﻨﯽ !
خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد كه صاحبخانه می شوند.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺍﺑﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﯾﺦ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺒﺶ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﻭﻧﻮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ !...
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﯿﻨﯽ !
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
لینک مرجع