تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نظرات پیشنهادات
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام به همه مدیران ، اعضا بخصوص تازه واردین عزیز

خواهر و برادرای عزیزم در هر انجمن بهبودی ، اگر نظر یا پیشنهادی در مورد بهتر شدن تالار انجمن الکلی های گمنام AA دارند

مطرح کنند خوشحال میشم از تجارب شما خواهر و برادرای بهبودی استفاده کنم

باتشکر : ایمان الکلی
باسلام به همه مدیران ، اعضا بخصوص تازه واردین عزیز

خواهر و برادرای عزیزم در هر انجمن بهبودی ، اگر نظر یا پیشنهادی در مورد بهتر شدن تالار انجمن الکلی های گمنام AA دارند

مطرح کنند خوشحال میشم از تجارب شما خواهر و برادرای بهبودی استفاده کنم

باتشکر : ایمان الکلی
ایمان جان خیلی هم خوب هست ممنون از زحمات شما دوست بهبودی گلم
باسلام مجدد به همه مدیران ، اعضا بخصوص تازه واردین عزیز

خواهر و برادرای عزیزم در هر انجمن بهبودی ، اگر نظر یا پیشنهادی در مورد بهتر شدن تالار انجمن الکلی های گمنام AA دارند

مطرح کنند خوشحال میشم از تجارب شما خواهر و برادرای بهبودی استفاده کنم

باتشکر : ایمان الکلی
لینک مرجع