تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
دلتنگی چه حس بدی است....

تنهایی چه حس بدی است

کاش...

پاره ای ابر میشدم

دلم مهربانی می بارید

کاش نگاهم شرار نور میشد

اشتی میدادش

و

که دوست داشتن چه کلام کاملی است

و

من...

چقدر دلم تنگ دوست داشتن است!
دلم تنگ شده است برای آغوشی که

خیلی هم مطمئن نیستم بعد از این « مال من باشد
الان که کلی حرف واسه گفتن داریم
دیگه زنگ انشا نداریم . . !
خــَنده ام میگــیرد

وقـتی پـس از مــُدت هآ بی خــبری

بی آنکه یک بــآر

سـراغی از مـَن بگیـــری

میگـویی : دلـَم بـرات تنـگ شـُده

یـآ مـَرا به بــآزی گــرفته ایــ

یـآ معـنی دلتــَنگی را نمیفـَهمی

دلتــَنگی ات ارزانــی خودَتــــ
این روزها سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد...

شب ها می بافم خیالت را...

روزها می کشم دردهای نبودنت را...

و غروب ها هم وای غروب ها

می رقصم با ساز "دلتنگی هایم"...!!!
فکرشو بکن

اینهمه حرف روی صفحه کلید باشه ولی نتونی اون چیزی رو که میخوای

اون چیزی رو که حرف دلته تایپش کنی

فقط ساده بنویسی دلتنگم

دلتنگ دیدارش

دلتنگ صداش

دلتنگ ...
نگران نباش
حال من خوب است
فقط کمی بزرگتر شده ام
عقلم قد کشیده
شعورم متبلور شده
دلتنگی هایم کوچک شده اند
و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم
آموخته ام زندگی کنم…
وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا !

فکر نکن که فراموشت کرده ام ….

یا دیگر دوستت ندارم !

نه ….

من فقط فهمیدم :

وقتی دلت با من نیست ؛

بودنت مشکلی را حل نمی کند ،

تنها دلتنگترم میکند … !
ﺩﻟﻤـ ﺗﻨﮕـ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺘــ
ﺍﻣـﺎ ﻧﻤـﮯ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺘــ ﺑﮕﻮﯾﻤـ ﺍﺯﺍﯾﻦ
ﺩ ﻟﺘﻨﮕﮯ. .. ..
ﺩ ﻟﺘﻨﮕﮯ ﺭﺍﻧﺸﺎﻧﺘــ ﻣـ ﮮ
ﺩﻫﻤـ ﺑﺎﺍﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘـﻪ
وﺟﺎﮮ ﮔﺬﺍﺭﻣـ ...
ﮐـﻪ ﺷﺎﯾـﺪ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯﺍﺯﺁﻥ ﮔﺬﺭﮐﻦﮮ ﻭﺑﺨﻮﺍﻥﮮ ﻭ
ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻥﮮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـ ﻣﻦ
ﺗﻮﺑﻮﺩﻩ ﺍﮮ


دلم تنگ شده برا روزایی که:


شبا اس میدادی" مال خودمی "


روزا بیست بار اس میدادی" دوست دارم "


ولی قهر میکردم،قبل از اینکه بخوابی اس میدادی" آشتی نکردیمااااااا "


" هنوز قهری "


دلم تنگ شده
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
لینک مرجع