تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: انجمن الکلی های گمنام – AA
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
انجمن الکلی های گمنام – AA

الکلی ها گمنام، يك انجمن خود گردان و غير انتفاعى متشکل از زنان و مردانى است كه مشکل اصلی آن ها اعتياد به الکل یا الکلیسم بوده است. در این انجمن معتادان به الکل به طور منظم در کنار یکدیگر گردهم آمده تجارب، نیرو و امید خود را با یکدیگر به مشارکت گذاشته، و از طریق کارکرد ١٢ قدم بهبودی خود را حفظ می کنند. تنها شرط عضویت در انجمن الکلی های گمنام تمایل به قطع مشروب خواری است. برای عضویت در AA هیچ حق عضویت و یا هزینه ورودی ای وجود ندارد و کلیه مخارج انجمن ها ازطریق اعانات خود معتادان تامین می شود وکاملا خود کفا هستند. AA به هیچ مذهب، حزب سیاسی و یا سازمانی وابسته نبوده وخواهان درگیرشدن در هیچ مسئلۀ بحث انگیزی نیز نیست. این انجمن هیچ نهضت یا جنبشی را تأیید و یا تکذیب نمی کند. هدف اصلی همه معتادان در حال بهبودی این انجمن، حفظ هوشیاری و کمک به سایر الکلی های در عذاب برای دستیابی به بهبودی از طریق ١٢ قدم است.

ایران

وب سایت: http://aairan.org/fa

تلفن تماس: 0098.915.3037892

جلسات فارسی زبان: http://aairan.org/fa/meeting-address.html

انگلستان

وب سایت: http://www.alcoholics-anonymous.org.uk

تلفن تماس: 0044.845.769.7555

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

آمریکا

وب سایت: http://www.aa.org/pages/en_US/find-aa-resources

تلفن تماس: 001.212.870.3400

جلسات فارسی زبان:Irvine, CA
West Los Angeles, CA
Westwood, CA
Sherman Oaks, CA

تلفن تماس: 001.714.556.4555

وب سایت: http://www.oc-aa.org/directory/meetings....y&city=%25کانادا

وب سایت تورنتو: http://www.aatoronto.org

تلفن تماس تورنتو: 001.416.487.5591

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

بلژیک

وب سایت: http://www.alcooliquesanonymes.be

تلفن تماس: 0032.781.525.56

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/count...re=belgium

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

یونان

وب سایت: http://www.aa-greece.gr

تلفن تماس: 0030.6979.4566.24

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/count...ere=greece

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

آلمان

وب سایت: http://www.anonyme-alkoholiker.de

تلفن تماس: 0049.1803.224.357

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/count...re=germany

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

سوئد

وب سایت: http://www.aa.se

تلفن تماس: 0046.8642.2609

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/count...ere=sweden

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

فرانسه

وب سایت: http://www.alcooliques-anonymes.fr

تلفن تماس: 0033.820.326883

جلسات انگلیسی زبان: http://www.alcoholics-anonymous.eu/count...ere=france

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست

استرالیا

وب سایت: http://www.aa.org.au

تلفن تماس: 0061.1300.222.222

جلسات فارسی زبان: اطلاعی در دست نیست
سلام به همه اعضا بخصوص تازه واردین

تشکر ویژه از داداش یوسف بخاطر جمع آوری مطالب و آدرسها
الکلی های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند .
تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است. در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی کند. هدف اصلی ما "هشیاری"وکمک به دیگرالکلی ها است تا به ترک الکل موفق شوند .
لینک مرجع