تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تست....
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر

[تصویر: 141398082353373.gif] یک زرافه
[تصویر: 141398082350831.gif] یک سنجاب
[تصویر: 141398082352422.gif] یک شير
[تصویر: 141398091747191.gif] و یک میمون

آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند تا ببینند که کدامیک برای برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است
فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟
جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست
جواب را در زیر ببینید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اگر جوابت:
شیر است = خسته و کسل هستی
میمون = خنگ هستی
زرافه = مطمئن باش كه مغزی در كار نيست
سنجاب = نا امید هستی
درخت نارگیل که موز ندارد!!!

[تصویر: 14139814026721.gif]
شاد باشید
لینک مرجع